Zoeken openen/sluiten

Projectmatig Advies

Van Alkemare Horeca Advies: Succesvol ondernemen in horeca.

Ons kantoor ondersteunt niet alleen “ondernemers in horeca op micro gebied” zoals een zelfstandige restaurant houder, maar biedt ook producten en diensten voor “ondernemers in horeca op macro gebied”, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en overige instellingen.

De adviseurs van Van Alkemare Horeca Advies hebben ieder een specialisme en zijn gezamenlijk multifunctioneel inzetbaar. Onze adviseurs zijn theoretisch onderlegd, gespecialiseerd en beschikken over de praktijkkennis en ervaring  die benodigd zijn om een voorgenomen doel ook daadwerkelijk effectief uit te kunnen voeren.  Gedurende een opdracht houdt u één contactpersoon binnen Van Alkemare.

Producten en diensten worden op maat gemaakt en kunnen tevens in fases worden gepland.

De situatie wordt bij aanvang uitvoerig besproken om te bepalen welke doelen worden gesteld. Van Alkemare doet u vrijblijvend offerte waarin duidelijk staat omschreven welke producten en diensten wij bieden om uw doelen te behalen.

Het wordt steeds lastiger  een locatie, complex of zelfs regio de juiste horeca invulling te geven. U moet tegenwoordig verder kijken en u goed verdiepen in de marktsituatie om te komen tot een levensvatbare invulling van een locatie, complex of regio. Denkt u bijvoorbeeld aan project coördinatie waarbij uw persoonlijke adviseur van Van Alkemare Horeca Advies de routing, indeling en gewenste horeca invulling van een klein-, middel- of grootschalig complex coördineert om te komen tot een gezonde situatie voor de verschillende horecaondernemingen. Daarbij is het belangrijk binnen het complex (of gebied) een samenhangend geheel te realiseren waarbij de verschillende ondernemingen elkaar zo veel mogelijk ondersteunen. Het voorgaande is bijvoorbeeld toepasbaar bij het ontwikkelen of herontwikkelen van winkelcentra.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor advisering bij vaststelling van een gemeentelijk horecabeleid of horecaverordening, advisering bij vaststelling bestemmingsplannen, het vooraf vaststellen van te verwachten huuropbrengsten, het in kaart brengen van bijzondere kosten en complicaties voor herontwikkeling en meer.

"Het nodige onderzoek, de juiste voorbereiding en de meest efficiënte uitvoering vindt u bij Van Alkemare Horeca Advies"

Neemt u contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek door te bellen met 0226-343220, mailt u naar info@vanalkemare.nl of klik hier voor ons contactformulier.